Aspirant-omroep gespecialiseerd in duidelijk uitgebreide uitleg over actuele onderwerpen.

CodeRood.TV

De omroep die is gespecialiseerd in achtergrondinformatie.

Code Rood.TV wil graag meewerken aan een betere beeldvorming en meningsvorming voor alle lagen van de bevolking.

Code Rood.TV vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland op de hoogte kan zijn van belangrijke feiten en achtergronden. Wij willen als aspirant-omroep iedere Nederlander in alle onafhankelijkheid uitgebreid informeren.

We willen televisie-programma’s maken die complexe onderwerpen in een bredere context plaatsen en ze daardoor voor iedereen  begrijpelijk en inzichtelijk maken.

Code Rood.TV wil graag iedereen kunnen betrekken in maatschappelijke discussies. En gelooft dat het vormen van een mening vooral mogelijk is met gedegen, eerlijke, uitgebreide informatie.

De meeste huidige actualiteiten-programma’s belichten in korte tijd verschillende onderwerpen. Code Rood.TV wil  de omroep zijn waar onderwerpen volledig worden uitgediept. Eventueel in de vorm van colleges met toelichtende animatie.  Met verschillende invalshoeken in historische, sociale en economische context.  Echt van A tot Z.

Code Rood.TV maakt ook een internetplatform en een youtube kanaal waarop wetenschappers en onderzoeksjournalisten hun bevindingen en eigen platformen kunnen delen. Op deze manier wordt die informatie toegankelijk voor een breed publiek.

Als eerste wil Code Rood.TV de informatie honger met betrekking tot het Coronavirus stillen. We willen inzicht geven in de onduidelijkheden binnen het overheidsbeleid omtrent Corona, het potentiële vaccin, en de sociale en financiële problematiek.

Code Rood.TV wil maatschappelijk geëngageerd blijven en nodigt vooral ook jongeren uit om hun eigen journalistieke reportage te maken.

Wij respecteren alle geloofsovertuigingen, politieke stromingen en culturele verschillen mits deze een democratisch maatschappelijk opbouwende intentie hebben. Code Rood.TV is onafhankelijk en staat aan de kant van de feiten. Het is aan de kijker om zijn mening te vormen.

Een mooi ideaal, wat we graag waar willen maken. We zouden onze aanvulling graag in het omroepstel willen bieden. Met 2000 leden, kunnen we ons platform en YouTube kanaal al opbouwen. Een echte omroep, kunnen we worden met 50.000 leden.

Wilt u ook bijdragen aan de laagdrempelige verstrekking van informatie? Aan meer context, meer inzicht, en meer maatschappelijke betrokkenheid? Aan een eerlijk beeld van de actualiteit, voor elke laag van de samenleving? Steun ons!

voor €7,50 per jaar.

Met uw hulp kan Code Rood.TV  als aspirant-omroep een verschil maken.


 

De organisatie

Donaties en lidmaatschapsgeld wenden wij aan voor het werven van leden. Mocht het niet lukken voor het eind van dit jaar het aantal van 50.000 leden te behalen, dan wordt je bijdrage tevens aangewend voor het vervaardigen van achtergrond-programma’s en begrijpelijke colleges die je dan terug kunt zien op ons YouTube kanaal en informatieplatform. Op die manier lever je met jouw steun altijd een bijdrage aan ons initiatief.

Code Rood.TV is een vereniging met een bestuur en leden. Dat betekent een vereniging met een democratisch bestel. Er is 2x per jaar een ledenraad. Zij bepalen mede de programma’s en de onderwerpen. Er is een aangestelde Raad van Toezicht die de financiële stromen zichtbaar en controleerbaar maakt. 

Help ons om complexe issues begrijpelijk te maken.

Ja, ik steun Code Rood en word lid.

Medestanders

Code Rood.TV is recent opgericht en heeft aan het eind van dit jaar 50.000 leden nodig om als aspirant-omroep van start te mogen gaan. Is dat gelukt, dan hebben we in 2021 wederom 50.000 leden nodig om in aanmerking te komen voor een omroepstatus en subsidie van de overheid. 

Ook bij minder dan 50.000 leden hebben we echter met jouw steun een budget om te kunnen starten. Met een eigen YouTube informatieplatform kunnen we vele interessante en brede programma’s aanbieden. 

Code Rood.TV maakt geen onderscheid in religie, afkomst, milieu of politieke kleur. 

Code Rood.TV zoekt samenwerking met andere omroepen, kranten, brancheverenigingen, uitkeringsinstanties, banken, stichtingen, universiteiten, hogescholen, MBO’s, onderwijs, gezondheidszorg, milieuorganisaties en boeren, politici en beleidsmakers etc. etc.

Wat gebeurt er met je lidmaatschapsgeld en/of donatie? 

Donaties en lidmaatschapsgeld wenden wij aan voor het werven van leden. Mocht het niet lukken voor het eind van dit jaar het aantal van 50.000 leden te behalen, dan wordt je bijdrage tevens aangewend voor het vervaardigen van achtergrond-programma’s en begrijpelijke colleges die je terug kunt zien op ons YouTube kanaal en informatieplatform. Op die manier lever je met jouw steun altijd een bijdrage aan ons initiatief.

Voor een klein bedrag van 7,50 per jaar ben je al lid van Code Rood.TV. Met je lidmaatschap help je ons om onze ideeën waar te maken en kunnen wij van de overheid subsidie krijgen voor zendtijd. 

Doe mee aan ons nobele streven. Geef ons de mogelijkheid een omroep te vormen. 

Help ons om complexe issues begrijpelijk te maken

Ja, ik steun Code Rood en word lid!

Neem contact op

Heb je vragen, wil je helpen bij de organisatie of heb je goede ideeën die je wilt delen, mail ons dan. Help je ons de 50.000 leden voor 31 december te krijgen? Steun ons en (wordt) word lid voor 7,50 jaarlijks en altijd opzegbaar.